Velikanović, Ivan
Velikanović, Ivan

Velikanović, Ivan, znanstvenik, svećenik, pisac

Brod na Savi, 7. kolovoza 1723. – Vukovar, 21. kolovoza 1803.

Sa 17 godina (1740.) stupa u Franjevački red u Velikoj. Filozofiju uči na filozofskim učilištima u Cerniku (1741./42.) i Vukovaru (1742. – 1744.). Teologiju studira na bogoslovnoj školi u Budimu (1744. – 1747.) i Bologni (1747. – 1748.). Ispit za profesora filozofije polaže u Požegi 1750., a 1751. – 1754. radi na Filozofskom učilištu u Osijeku. Katedru za teologiju na osječkome Generalnom učilištu preuzima 1757. gdje je predavač do 1768. Predstojnik je osječkih visokih škola (1768. – 1771.) i provincijal Provincije sv. Ivana Kapistranskoga (1771. – 1774.). Od 1783. do smrti živi u Vukovaru kao župnik. Jedan je od predstavnika obnovnoga katoličkog prosvjetiteljstva. Objavljuje priručnike iz franjevačke duhovnosti i propovjedništva (i sam poznat kao dobar propovjednik). Piše i priređuje didaktičko-moralizatorske tekstove namijenjene izobrazbi i zabavi učenika franjevačkih učilišta (po uzoru na talijansko duhovno štivo). Prvi je prevoditelj drama u Slavoniji u XVIII. st. (nema podataka o izvedbi drama). Znanstvenim skupom pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti obilježena je (2003.) u Slavonskom Brodu 200. obljetnica Velikanovićeve smrti.

DJELA:

- Enchiridion Franciscanum complectens bullas declaratorias summorum pontificum..., litteris Francisci Antonii Royer, Pestini, 1771.; Litteris Francisci Antonii Royer, Pestini, 1771.; Ad. s. Crucem, Essekini, 1771.
- Regula et testamentum seraphici, s.p. Francisci cum declarationibus summorum pontificium Nicolai III et Clementis V, Speculum s. Bonaventurae ... Reimpressa anno 1773 opera a.r.p. Joannis Velikanovich, Ad s Crucem, Essekini, 1773.
- Libellus tripartitus cujus pars prima abusus in sacrificio missae occurrentes corrigit, secunda..., Typis Joannis Martini Diwald, Essekini, 1775.
- Muka gospodina nashega Isukrsta i plach Divice Marie majke njegove, u Ossiku, 1776.,(prepjev/preradba djela: P. Knežević. Muka Gospodina našega Isukrsta i plač matere njegove, Mleci, 1753.).
- Serafinskoga svetoga otca Franceska xivot kratak, slovima Iv. Mart. Diwalt, u Ossiku, 1777.
- Promishljanja po nediljah svete Korizme: jutarnja i vecsernja, utishtena slovima Ivana Martina Diwalt, u Ossiku, 1778.
- Brevis methodus pro confessione se bene praeparandi, integre confitendi et fructuose communicandi. Sequuntur hominum diversorum statuum obligationes., Essekini, 1779.
- Kratak nacsin, za ispovid dobro pripraviti se..., slovima Ivana Martina Diwalt, utishten u Ossiku, 1779.
- P. P. Todini. Prikazanje raspushtene kcheri, velike poslie pokornice, svete Margarite iz Kortone, trechega reda svetoga Franceska, prevoditelj Ivan Velikanović, slovima Ivana Matina Diwalt, u Ossiku, 1780., (prijevod/preradba djela: P. P. Todini. La prodiga figliole Margarita la Beata di Cortona, Rim, 1665.).
- Sveta Susanna, divica i muchenica, slovima Katarine Landererove udovice, u Budimu, 1783., (prijevod/preradba djela: G. Bernieri. La Susanna, Vergine e Martire, 1689.)
- Sveta Teresia divica duhovna reda karmelitanskoga, Ossik, 1803., (prijevod/preradba djela: P. F. Minacci. Le Cadute avventurose ovvero la S. Teresa, 1683.).
- Ogledalo pokore: izabrana djela, priredio M. Tatarin, Riječ, Vinkovci, 2003.

RUKOPISI:

- Tractatus de sacro et ineffabili mysterio Sanctissimae Trinitatis, Essekini, 1756. – 1757., (zapisivač nepoznat).
- De Deo trino; De Deo Creatore; De gratis; De Angelis, Essekini, 1762. – 1764., (ta je Velikanovićeva predavanja zapisao njegov student Antun Luster).
- Ljetopis o prošlosti Bosne Srebrene (obuhvaća doba od 1406. do 1690. godine).
- Ljetopis o prošlosti Bosne Srebrene (obuhvaća doba od 1702. do 1735. godine).

ZASTUPLJEN U:

- Prid Muku Gospodina Isukersta, i Placs Divice Marie ponukovanje, napisao 1776te, u: J. Tauler. Ugledalo ljubavi ili Put k izverstnosti, slovima Pavla Jankovicha povl. knjigotisca, U Novom Sadu, 1836.
- Hrvatska riječ u Srijemu: antologija srijemskih pisaca, priredio D. Horvatić, Matica hrvatska, Ogranak Tovarnik, Zagreb, 1995.

PRIJEVODI:

- Razmishljanja bogoljubna svetoga Bonaventure, u Osiku, 1776.
- F. A. Pouget. Uputjenja katolicsanska: u razgovore sloxena i u tri dila razdiljena..., slovima Ivana Martina Divald, u Ossiku, 1787. – 1788.
- Molitve koje u vrime vojske protiva Turkom najvechim vire krstjanske neprijateljom i progoniteljom obichajni to jest ritual rimski govoriti jest naredio, u Ossiku, 1788.

PRIREDIO, UREDIO:

- M. de Jesus de Agreda. Xivot Majke Boxje, Kraljice i Gospoje nasse prisvete Divice Marie, popraviteljice gria Eve i povratiteljice milosti..., sluga u Isukerstu fra Ivan Velikanovich., utiessten slovi Ivana Engela, u Pecsuu, 1773.

Digitalizirana djela:

Prikazanje razpushtene kcheri, velike poslie pokornice, svete Margarite iz Kortone, trechega reda, svetoga Franceska (1780.)