Gundrum-Oriovčanin, Fran Srećko
Gundrum-Oriovčanin, Fran Srećko

Gundrum-Oriovčanin, Fran Srećko, liječnik, publicist

Oriovac, 9. listopada 1856. – Križevci, 24. srpnja 1919.

Osnovnu školu pohađa u Oriovcu, a gimnaziju u Osijeku, Zagrebu i Požegi. Medicinski fakultet upisuje (1875.) u Beču.  Predsjednik je  Društva hrvatskih studenata Velebit u Beču. Po raspuštanju Velebita (od strane bečke policije), Gundrum  osniva hrvatsko akademsko društvo Zvonimir i njegov je prvi predsjednik. Doktorom medicine postaje 1882. i iz Beča dolazi u Brod na Savi, gdje postaje gradskim fizikom. Godine 1894. odlazi u Križevce. Na križevačkom Gospodarskom učilištu  docent je higijene, a tijekom I. svjetskog rata vodi bolnicu Crvenog Križa u Križevcima. Osnivač je i prvi predsjednik Društva apstinenata Hrvatske i Slavonije (1906.). Stručne članke objavljuje u periodici: Liječnički vjesnik, Gospodarski list i Napredak. Objavljuje knjižice, priručnike i naputke o zdravlju, njezi, preventivi, ovisnostima.Prevodi sa slavenskih jezika. Predsjednik je pjevačkog društva Davor u Brodu na Savi i pjevačkog društva Zvono u Križevcima. Osnivač je  Podružnice Hrvatskog planinarskog društva  Kalnik (Križevci 1899.) i  prvi  je starješina tamošnjeg Hrvatskog sokola (1904.).

DJELA:

- Duhan, Tisak braće Kralj, Zagreb, 1902.
- Alkohol – otrov, Tisak braće Kralj, Zagreb, 1904.
- Doček bana Jelačića u Križevcu dne 11. srpnja godine 1848., Zagreb, 1904.; pretisak MH, Ogranak, Križevci, 1991.
- Hrvatsko pjevačko društvo Zvono: 1864. – 1904.: tečajem četrdeset godina Jubilejski spis, Društvena naklada, Križevac, 1904.
- Nešto o obrtničko radničkom zdravstvu, Tisak Antuna Scholza, Zagreb, 1904.
- O vožnji na biciklu, Tisak Dioničke tiskare, Zagreb, 1904.; Zapis, Zagreb; Old timer Klub Biciklin, MH, Ogranak, Koprivnica, 2006.
- Alkohol i djeca, naklada piščeva, Zagreb, 1905.
- Jamnička kiselica, V. Lovrenčić, Zagreb, 1905.
- Nešto o otrovnim paucima, osobito obzirom na one, koji žive u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, u: Sekcije: II fizičko hemijska, III i IV biološka i abiološka, V veterinarsko agronomska, sv. 2, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 1905.
- Zdravstvo spolnog života, Knjigotisak Milovoja Majcena, Zagreb, 1905.; 2. izdanje, vlastita naklada, Zagreb, 1914.
- U Egiptu!: putopisna crtica, Tisak Antuna Scholza, Zagreb, 1905.; In Egypt: a travel sketch, Matrix Croatica, Križevci, 2003.
- Njega zubi, tisak Antuna Scholza, Zagreb, 1906.; Zapis, Zagreb; MH, Ogranak, Križevci, 2003.
- Tobožnja hrvatska kruna iz Malina, Tisak Antuna Scholza, Zagreb, 1906.
- Iz križevačkog kraja, Iz Križevca u Vratno, Putopisno-povijesna crtica, Zagreb, 1907.
- Njega kose, Zagreb, 1907.; Zapis, Zagreb, 2007.
- O produljenju života, Tisak braće Kralj, Zagreb, 1907.
- Plivanje, ?, Zagreb, 1908.
- Kapavac (triper, bijeli cvijet itd.): sa 11 slika, Tisak Antuna Scholza, Zagreb, 1909.
- Tjelovježba i športovi za ženskinje sa zdravstvenog stajališta, Dionička tiskara, Zagreb, 1909.
- Nešto o tjelesnom odgoju djece, Tisan Antuna Scholza, Zagreb, 1919.Đ
- Pomaganje nastradalomu, Dionička tiskara, Zagreb, 1910.
- Alkohol i dijete, svezak 4, Tisak Pučke tiskare, Zagreb, 1911.; 2. izd., Tisak Antuna Scholza, 1911?.
- Pučka kupališta, Tisak Gust. Neuberga, Križevac, 1911.
- Sušica (Tuberkuloza), Tisak Gust. Neuberga, Križevac, 1911.
- Sušica u školi, Tiskara i litografija C. Albrechta, Zagreb, 1911.
- Alkohol i venerične bolesti, Tisak i naklada Antuna Scholza, Zagreb, 1912.
- Mušice, Suzbijanje mušica, Križevac, 1912.
- Suzbijanje kužnih bolesti u školi, 1912.
- Kako da se kod nas suzbiju spolne bolesti, Tisak braće Kralj, Zagreb, 19--?.

ZASTUPLJEN U:

- O štetnim uplivima pušenja duhana na čovječje tijelo, u: Prvi kongres srpskih lekara i prirodnjaka: pod najvišom zaštitom njegovog veličanstva kralja Petra I. u Beogradu 5. 6. i 7. septembra 1904., sv. 1, Srpsko lekarsko društvo, Beograd, 1905.
- Nešto o otrovnim paucima osobito obzirom na one, što žive u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji, u: Prvi kongres srpskih lekara i prirodnjaka: pod najvišom zaštitom njegovog veličanstva kralja Petra I. u Beogradu 5., 6. i 7. septembra 1904., sv. 2, Srpsko lekarsko društvo, Državna štamparija Kraljevine Srbije, Beograd, 1905.
- Oriovac u hrvatskoj književnosti: Stjepan Ilijašević, Luka Ilić Oriovčanin, Fran Gundrum, priredili S. Vukovac, I. Balen, Riječ, Biblioteka Brodski pisci, Vinkovci, 2007.
- Liječnici pisci u hrvatskoj književnosti od Dimitrije Demetra do danas, priredila A. Batinić, HAZU, Zagreb, 2008.
- J. Erpačić. Odlikovanja i nagrade Gradiškog narodnog graničarskog puka br. 8, Godišnjak Matice hrvatske, Ogranak, Nova Gradiška, 2011., 12, str. 98. – 111.

ČLANCI:

- Sike iz moga života: autobiografija 1856. – 1894., Kolo, 10, 2000., 4, str. 208. – 225.
- Na badnjak, Kronika Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Novi teč, 10, 2008., 21/22, str. 41. – 46.

PRIJEVODI:

- I. Vazov. Pod jarmom, Križevci, 1898.
- I. Vazov. Kazalarska carica, Osijek, 1907.
- A. Konstantinov. Baj Ganja, Zagreb, 1909.

PRIREDIO, UREDIO:

I. Luić. Luićeva lekaruša, Zbornik za narodni život i običaje, Južnih Slavena, knj. 14, 1909., 1, str. 2. – 160.

Digitalizirana djela:

Duhan (1902.)
Kako da se kod nas suzbijaju spolne bolesti (19?)
Njega kose (1907.)
O vožnji na biciklu (1904.)
Pučka kupališta (1911.)
Sušica (1911.)
Jamnička kiselica (1905.)