Brlić, Ignjat Alojzije
Brlić, Ignjat Alojzije

Brlić, Ignjat Alojzije, trgovac, jezikoslovac, pisac

Brod na Savi, 30. kolovoza 1795. – Cernik, 27. ožujka 1855.

Sin je Andrije Antuna Brlića, trgovca i pisca i Marije Patković-Mijatović. Gimnaziju pohađa kod franjevaca u Brodu i Požegi (1803. - 1809.), a trgovački zanat uči u Vukovaru. Nakon očeve smrti preuzima obiteljske trgovačke poslove, ali veću naklonost pokazuje prema književnosti, kulturi i znanosti. Sakuplja povijesne spise i folklorno blago Broda i okolice i prikupljeno redovito objavljuje  u svojemu „Ilirskom kalendaru“ (1836. – 1855.). Bavi se jezikoslovnim pitanjima, i pristaša je hrvatskog narodnog preporoda. Svojevremeno minoriziran kao znanstvenik, danas se smatra važnijim narodnim prosvjetiteljem i sakupljačem slavonske jezične i književne baštine. U Arhivu obtelji Brlić u Slavonskom Brodu čuvaju se njegovi neobjavljeni prijevodi, preradbe, nabožni spisi i kronike te raznovrsna etnografska građa. Suvremenici ističu kako su njegovi jezikoslovni pogledi („filolog“ amater) pokrajinski i kako nisu od neposredne važnosti za oblikovanje književnog jezika, no ne može mu se osporiti udjel u složenom procesu jezičnog razvoja i napor oko postizanja jezičnog jedinstva.

DJELA:

- Grammatik der Illuyrischen Sprache, wie solche in Bosnien, Dalmazien, Slawonien, Serbien, Ragusa etc. dann von den Illyrien in Banat und Ungarn gesprochen wird, Budim, 1833.; II. izdanje Zagreb, 1842.; III. izdanje Zagreb, 1850.
- Uspomene na stari Brod, svesci I., II. i III., Brod na Savi, 1885.; svesci IV. i V. Đakovo, 1888.
- Pisma sinu Andriji Torkvatu 1836. – 1855., I. – II., Zagreb, 1942. – 1943.

RUKOPISI:

- Seneka. Prikazanje žalostno iz nimačkog u ilirički jezik prinešeno po Ig. Al. B. u Brodu 21. 5. 1813.
- Pobožne pisme i drugi koristni nauci kao i razne svitske pisme, oko 1820.
- Molitvenik sa pismom, litanijama i životopisom sv. Florijana patrona od vatre, oko 1830.
- Ogledi iz Svetoga Pisma sa predslovkom, 1832.
- Vyroslav, Prikazanje u pet diolovanjah po Schillerovom spivanju: Hod na Gvozdijane ili dvozdene majdane, tiskano u sbirci dramatičkih djela, 1833.
- Zabavnik u osamnajst odsikah sadržavajućih: Poslovice sa svojim upotribljenjem, sitnež iz naravoslovnice, razlaganje o suzama iliti plaču, razlaganje o gladu, od napitka, o žedji, o sanjkama, o zivanju, o pamtenju, o mladosti, o starosti, o smrti, o starih brodskih običajih, o igrama i narodnim zabavama, narodne pisme itd., 1833.
- Sličnorični odgovor Vida Došena paroka dubovičkoga, popu Jovanu iz Pake, opomenjkom od I. A. B. 13. veljače 1835.
- Psaltir iliti pisme Davida kralja za vlastitu uslugu i pobožnost u prosti ilirski jezik i na razumivost preveo I. A. Brlić Brodjanin 1837.
- Kronika grada Broda, 1838.
- Život je sanjka, prikazivanje u tri dila iz španjolskog, 1841.
- Zvekan, 1842.
- Ilirska imena trava latinski i nimački istomačena, 1840.
- Domaći likovi, 1841.
- Nimačka slovnica, 1842.

PRIJEVODI:

Kraljodvorski rukopis, Prag, 1852.

Digitalizirana djela:

Govor Dra. Ignjata Brlića narodnoga zastupnika u razpravi o obnovi financ. nagode dne 10. i 11. listopada 1889 u saboru kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije (1889.)
Uspomene na stari Brod II (1885.)
Uspomene na stari Brod III (1885.)