Bogdanović, David
Bogdanović, David

Bogdanović, David, filolog, povjesničar književnosti

Brod na Savi, 11. svibnja 1869. – Zagreb, 7. ožujka 1944.

Gimnaziju završava u Požegi, diplomira slavistiku i klasičnu filologiju te doktorira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kao srednjoškolski profesor službuje u Bjelovaru, Zemunu, Petrinji, Požegi, Osijeku, Karlovcu i Zagrebu. Povjerenik je u upravno-prosvjetnoj službi, a radi i u Ministarstvu prosvjete. Ravnatelj je i povremeni predavač u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Bavi se  priređivanjem djela hrvatskih i srpskih pisaca.  Kao sljedbenik filološke škole, pozitivističkim metodološkim postupcima usustavljuje književnu građu pojedinih književnih razdoblja bez znatnijih kritičkih i interpretativnih postupaka. Član je Matice hrvatske, dopisni član Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, član Društva hrvatskih književnika i predsjednik Družbe Sv. Ćirila i Metoda za potpomaganje kulturnih i prosvjetnih ustanova u Istri.

DJELA:

- Poraba vremena za prošlost u istoričkim radnjama Vuka Stef. Karadžića, preštampano iz Nastavnog vjesnika, knj. VII, sv. 4, Kraljevska zemaljska tiskara, Zagreb, 1899.
- Nešto o „paklu“ u hrvatskoj književnosti, preštampano iz „Vienca“, Tisak Dioničke tiskare, Zagreb, 1900.
- Prvo izdanje Reljkovićeva „Satira“ ćirilicom, preštampano iz Nastavnog vjesnika, knj. XVI, sv. 8, Tisak Kr. zemaljske tiskare, Zagreb, 1908.
- Izabrane narodne pripovijetke, priredio David Bogdanović, Trošak i nakl. Kr. hrv.–slav.–dalm. zem. vlade, Zagreb, 1914.; 2. izd., Tisak i nakl. St. Kugli, knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije, Zagreb, [1923.?].
- Hrvatska i srpska tradicionalna književnost. Stara književnost hrvatska i srpska. Književnost hrvatska od XV. vijeka do Gaja (1830.). Književnost srpska od XVIII. vijeka do Vuka St. Karadžića (1814.), Pregled književnosti hrvatske i srpske, Štampa Dioničke tiskare, knj. 1, Zagreb, 1914.
- Hrvatska i srpska tradicionalna književnost. Stara književnost hrvatska i srpska. Književnost hrvatska od XV. vijeka do Gaja (1830.). Književnost srpska od XVIII. vijeka do Vuka St. Karadžića (1814.), Pregled književnosti hrvatske i srpske, knj. 1, 2. izd., Tisak i nakl. knjižare L. Hartmanna (Stj Kugli), Zagreb, 1916.
- Ilirski pokret. Vuk St. Karadžić i njegovi suvremenici. Hrvatska književnost za apsolutizma, Pregled književnosti hrvatske i srpske, knj. 2, dio 2, Tisak i naklada Knjižare L. Hartmanna, Zagreb, 1918.
- D. Bogdanović. Srpski „romantizam“. Novo ustavno doba u Hrvatskoj. Srpski „realisti“. Hrvatska književnost poslije Šenoe, Pregled književnosti hrvatske i srpske, knj. 2., dio 2., Tisak i nakl. knjižare L. Hartmanna, Zagreb, 1918.
- Antologija hrvatske lirike: I. Stara hrvatska lirika, Bibliografski zavod, Nakladna knjižara, Zagreb, 1924.
- Hrvatska i srpska književnost od najstarijih vremena do narodnog preporoda, Pregled književnosti hrvatske i srpske, knj. 1, 3. izd., vlast. nakl., Zagreb, 1932./1933.
- Jagić u svojim „Spomenima“, Tisak Tipografije, Zagreb, 1940.
- Izabrane narodne pjesme hrvatske i srpske, priredio David Bogdanović, Tisak i naklada St. Kugli, knjižara Kraljevskog sveučilišta i Jugoslavenske akademije, Zagreb, 19--?.

ČLANCI:

- Nešto o „paklu“ u hrvatskoj književnosti, Vienac, 32, 1900., 27, str. 418. – 420.; 29, str. 453. – 454.; 30, str. 468. – 469.; 31, str. 484. – 486.; 32, str. 500. – 501.; 33, str. 516. – 518.; 34, str. 533. – 534.
- Franjo Gundulić (1539. – 1589.), Narodne novine, 72/1906., 32, str. 1. – 2.
- Franjo Gundulić (1539. – 1589.), Smotra dalmatinska, 19/1906., 14, str. 1. – 2.
- Prvo izdanje Reljkovićeva „Satira“ ćirilicom, Nastavni vjesnik, 16, 1908., 8, str. 561. - 569.
- Pregled književnosti hrvatske i srpske, Knjiga prva: književnost hrvatska do Gaja (1830.) i srpska do Karadžića (1814.), Kršćanska škola, 18, 1914., 5, Zagreb, 76. – 77.
- D. Bogdanović. Pregled književnosti hrvatske i srpske, Knjiga I., Štampa dioničke tiskare, naklada piščeva, Narodna obrana, Zagreb, 13, 1914.
- Ivan Mažuranić (1814. – 1890.), Zadrugar, Kalendar, 1915., str. 75. – 81.
- Tri narodne slave, Zadrugar, Kalendar, 1918., str. 90. – 97.
- Lunaček kritizira..., Hrvat, 1, 1919., 6, str. 2. – 3; 7, str. 2. – 3.
- Jedan autograf Marka Marinovića, Nastavni vjesnik, 28, 1919. – 1920., 9710, str. 460. – 463.
- Jedna zaboravljena novela Josipa Kozarca, Nastavni vjesnik, 28, 1919. – 1920., 6, str. 248. – 254.
- Nešto o M. A. Reljkoviću, Nastavni vjesnik, 30, 1921. – 1922., str. 442. – 444.
- Fra Grgo Martić. Uza stogodišnjicu njegova rođenja, 5. 2. 1822. + 30. 8. 1905., Omladina, 5/1921. – 1922., 6/7, str. 130. – 133.
- Šenoina „Ljubica“, Nastavni vjesnik, 37, 1928. – 1929., str. 47. – 48.
- Fra Ivana od Zadra „Historija od Filomene“, Nastavni vjesnik, 37, 1928. – 1929., str. 56. – 69., 89. – 93.
- Jedan zaboravljeni hrvatski pisac, Matija Mažuranić, 1817. – 1881., Omladina, 12, 1928. – 1929., 9/10, str. 194.
- Matija Antun Relković, 1732. – 1798. Uz dvjestogodišnjicu njegova rođenja, Nastavni vjesnik, 40, 1931. – 1932., str. 153. – 169.
- Kako je Georgij Mihaljević „Aždaju sedmoglavu“ Vida Došena z dalmatinskoga jezika „prečistio“ na jezik „slavenosrbskij“, Nastavni vjesnik, 31, 1932. – 1933., str. 223. - 237.; str. 287. – 302.
- Jedno zaboravljeno izdanje Šenoina „Zlatareva zlata“, Hrvatska smotra, 5, 1937., 11, str. 656. – 663.
- Gavrila Kovačevića „Pesnoslovka“, Hrvatska smotra, 6/1938., 6, str. 285. – 292.
- Pjesma „Slobodi“, Zlatno klasje, 2, 1939., 2, str. 38. – 41.
- Jagić u svojim „Spomenima“, Hrvatska smotra, 7, 1939.; 10, str. 507. – 519.; 11, str. 565. – 572.; 12, str. 613. – 621.
- Borba u Slavoniji protiv analfabetizma u XVII. vijeku, Savremenik, 28, 1940., II/5, str. 121. – 122.
- Neke kulturne i političke veze Hrvata s Francuzima prije „Ilirskog pokreta“, Hrvatska smotra, 9, 1941., I, str. 27. – 39.

PRIREDIO, UREDIO:

- Srednjovječna crkvena drama i Oberammergauske igre, priredio David Bogdanović, Hvatsko katoličko tiskovno društvo, Zagreb, 1910.

Digitalizirana djela:

Pregled književnosti hrvatke i srpske: knjiga prva (1914.)