Filipović, Ivan
Filipović, Ivan

Filipović, Ivan, pedagog, književnik

Velika Kopanica, 24. lipnja 1823. – Zagreb, 28. listopada 1895.

Pseudonimi i šifre: Ivan Perić, Kopaničanin, Rodoljub iz Slavonije, F, I. F., I. F-ć., I. F...p...ć, ć, ħ, ц, ф.....ħ.

Pučku školu pohađa u rodnom mjestu, gimnaziju u Vinkovcima, a viši pedagoški tečaj u Mitrovici. Učitelj je u Vinkovcima, Novoj Gradiški, Slavonskoj Požegi i Zagrebu. Tijekom službovanja širi ilirske ideje, organizira  prosvjetne radnike, prevodi i piše udžbenike za pučke škole, kao i studije prosvjetno-pedagoškog karaktera. Zbog pobune protiv vlasti (Bachov apsolutizam) osuđen je na šest mjeseci tamnice (1852.). Sudjeluje (1860.) u stvaranju učiteljske organizacije koja se zalaže za narodni karakter škola (bez tutorstva crkve i bez vojnog nadzora), zaslužan je za formiranje Učiteljske zadruge (1865.), aktivan je u formiranju Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora (1871.) te je inicijator  Prve opće učiteljske skupštine u Zagrebu (1871.). Pokretač je  i urednik kalendara Narodna knjiga (1858. – 1860.), časopisa Slovenski pedagog (Prag 1872. - 1874.) i dr. Njegovim velikim zalaganjem donesen je prvi zakon o školstvu prema kojemu je smanjen utjecaj crkve u školama i poboljšan materijalni i društveni položaj učitelja u Hrvatskoj. Županijski je školski nadzornik od 1875. do 1886. Dolaskom K. Hedervaryja položaj učitelja je pogoršan te Filipović 1885. osniva Savez hrvatskih učiteljskih društava čiji je i predsjednik, ali ga, zbog nepoćudnosti režimu, banske vlasti  uklanjaju sa  spomenute funkcije.

Godine 1964. ustanovljena je Nagrada „Ivan Filipović“ za životno djelo, kao i godišnje nagrade za rad i rezultate u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem školstvu, visokom školstvu i znanstvenom i stručnom radu, a danas je dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

DJELA:

- Mali tobolac raznog cvětja za dobru i pomnjivu mladež naroda srbsko-ilirskoga, deo 1., Tiskom i troškom Franje Župana,Zagreb, 1850.
- Slovnička čitanka za prvi razred katoličkih učiona u carevini austrijanskoj, Beč, 1851.
- Početnica za prvi razred katoličkih učiona u carevini austrijanskoj, Beč, 1853.
- Uporavnik za početnicu i čitanku u pervom razredu katoličkih učionah u Carevini austrijanskoj. Za učitelje i pripravnike, Troškom C. k. prodaonice školskih knjigah, Beč, 1855.
- Svim našiencem, koji štogod misle i promišljavaju, napisao Jedan rodoljub iz Slavonije, s predgovorom od I. F., Miroslav Kraljević, Požega, 1863.
- Dragutin Rakovac, tajnik gosp. družtva, osnovatelj i prvi čuvar hrvatsk. muzeja: životopisna slika, pretiskano iz Bosiljka, Štamparna Drag. Albrechta, Zagreb, 1867.
- Uputa u krasopis ćirilskimi pismeni za hrvatske pučke škole i samouke,Zagreb, 1867.
- Pismovnik, Zagreb, 1868.
- Hrvatsko-njemačka besjedovnica, Kroatisch-deutsche Konversations-Schule,Zagreb, 1869.; 4. izd. do 1904.; 5. izd. ?.
- Bečke pedagogijske slike, tiskom Lav. Hartmana i družbe, Zagreb, 1870.
- Kratka poviest književnosti hrvatske i srbske: za gradjanske i višje djevojačke škole, Nakl. Knjižare L. Hartmana, Zagreb, 1875.
- Kratka stilistika. Za gradjanske i višje djevojačke škole, Nakl. Knjižare L. Hartmana, Zagreb, 1876.
- Kroatisch-deutsche Konversations-Schule: eine metodische Anleitung zur praktischen Erlernung der kroatischen und deutschen Umgangssprache, 2. verbesserte und vermehrte Aufl., Verlag von Leop. Hartman, Agram, 1877.
- Jagodnjak: sbirka pjesama i pripoviedaka, izd. Hrv. pedagogisko-književni sbor, Zagreb, 1878.
- Schul- und Reise-Taschen-Wörterbuch der kroatischen u. deutschen Sprache, Verlag von Leop. Hartman, Agram, 1878.
- Žepni rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika: za porabu u školi i na putu, Naklada Lav. Hartmana, Zagreb, 1878.; Žepni rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika, 2. popravljeno izd., 3. popunjeno i znatno popravljeno izd. novim hrv. pravopisom, L. Hartman, Zagreb, 1887.; 1896.
- Reakcija proti školstvu, preštampano iz Napredka,Tiskarski i litografijski zavod C. Albrechta, Zagreb, 1879.
- Kroatisch (serbisch)-deutsches Conversationsbuch : praktische Anleitung sich im Kroatischen sowohl als im Deutschen geläufig und richtig auszudrücken,3., 4., 5. verbesserte und vermehrte Aufl., L. Hartman, Agram   - Zagreb, 1890.; 1904.; ?.
- Džepni rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika, 3., 4., 5. popunjeno i znatno popravljeno izd. novim hrvatskim pravopisom, tisak i naklada Knjižare Lav. Hartmana, Zagreb, 1896.; 1903.;1910.
- Mali rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika, 4., 5. i 6., popunjeno i znatno popravljeno izd. novim hrvatskim pravopisom,  tisak i naklada Knjižare Lav. Hartmana, Zagreb, 1900.; 1903.; 1906.
- Kraljević Marko, Zagreb, 1908.
- Mali rječnik hrvatskoga i njemačkoga jezika,  tisak i naklada Knjižare Lav. Hartmana, Zagreb, 1911.
- Književni tekstovi, priredila i pogovor napisala Omerka Žigić, Slavonica, knj. 23, Privlačica, Vinkovci, 1994.

ZASTUPLJEN U:

- Ilirska knjiga, u: Hrvatski narodni preporod, priredio J. Ravlić, PSHK, knj. 28 - 29, MH, Zora, Zagreb, 1965.
- Lijet Ikara: antologija hrvatskog dječjeg pjeništva, priredio Joža Skok, ponovljeno izd., Naša djeca, Zagreb, 1990.
- Antologija hrvatske dječje poezije, priredio Ivo Zalar,  Školska knjiga, Zagreb,1. izd. 1994.;  2007.; 2. izd. 2008.
- Kip domovine: antologija hrvatske rodoljubne poezije XIX. i XX. stoljeća,  priredio Božidar Petrač, 2,  3. izd., Alfa, Zagreb, 1996.; 1998.; 2001.
- Mila si nam ti jedina: hrvatsko rodoljubno pjesništvo od Baščanske ploče do danas, priredili J. Bratulić, S. Damjanović, V. Brešić, B. Petrač, Alfa, Zagreb, 1998.
- Hrvatski književni romantizam, priredio D. Jelčić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.
- Zlatni snovi: izbor hrvatskog pjesništva za djecu, ur. B. Pilaš, Naklada M design, UG Cvit, Međugorje; Synopsis, Zagreb, 2010.

PRILOZI U:

- Pedagoška hrestomatija: izbor tekstova hrvatskih pedagoga, Mirko Lukaš, Emerik Munjiza, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Filozofski fakultet, Osijek, 2010.

ELEKTRONIČKA GRAĐA:

- Pjesništvo: bilješke o pjesnicima M. Madunić, Z. Bulaja, dizajn i oblikovanje sučelja H. Bulaja, pjesme čitaju T. Rališ, J. Ševo, urednik Z. Bulaja, Alt F4 – Bulaja naklada, cop., Zagreb, 2000.

PRIREDIO, UREDIO:

- Neues Woerterbuch der kroatischen und deutschen Sprache: zum Gebrauche fuer Juristen, Beampte, Lehrer, Handel- und Gewerbetreibende, etc., nach den neuesten Quellen zusammengestellt von Ivan Filipović, Leop. Hartman's Buchhandlung, Agram, 1869., 1870., 1875.
- Franjo Josip I. kralj ugarsko-hrvatski i car austrijski, Zagreb, 1879.
- Kraljević Marko u narodnih pjesmah: sa sl. Markovom i tumačem svih manje poznatih riečih i izraza, nakl. L. Hartman, Zagreb, 1880.
- Kraljević Marko u narodnim pjesmah: s tumačem turskih i nekojih drugih manje poznatih rieči, Zagreb, 1880.
- Ezopove basne: za mladež: s jednom bojadisanom slikom, Lav. Hartman, Zagreb, 1884.
- Aesopus. Ezopove basne: za mladež: sa dvadeset i dvije slike, 2, 3. izd., tisak i naklada Knjižare Lav. Hartmana, Zagreb, 1890., 1897.
- Kraljević Marko u narodnim pjesmama: s tumačem manje poznatih riječi i izreka, 2. izd., Zagreb, 1891.
- Kraljević Marko u narodnim pjesmama: s tumačem manje poznatih riječi i rečenica, 3,  5. izd. s 21 slikom, naklada knjižare S. Kugli, Zagreb, 1899. 

Digitalizirana djela:


Kratka poviest književnosti hrvatske i srbske (1875.)
Kratka stilistika za gradjanske i više djevojačke škole (1876.)