Stadler, Josip
Stadler, Josip

Stadler, Josip, znanstvenik, svećenik, vjerski pisac

Brod na Savi, 24. siječnja 1843. – Sarajevo (Bosna i Hercegovina), 8. prosinca 1918.

Odrasta  u mnogobrojnoj katoličkoj obitelji kao peto dijete, a nakon obiteljske tragedije (smrt majke, brata, sestre, a potom i oca) brigu o siročadi Stadlerovih preuzima  brodski gradonačelnik Maksimilijan Wegheimer, koji djecu smješta u bogatije gradske obitelji. Stadlera prihvaća obitelj Matije Oršića i on tada, najveći dio vremena, provodi u župnoj crkvi. Wegheimer ga, uočivši njegove intelektualne potencijale, smješta u orfanotrofij u Požegi pa iste godine kreće u gimnaziju.  Po završetku niže gimnazije, školuje se u Nadbiskupskom sjemeništu u Zagrebu, a potom na Gregoriani u Rimu doktorira filozofiju i teologiju. Zaređen  je za svećenika 1868. u Rimu. U Zagrebu radi kao profesor u Sjemeništu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, a dva  puta je biran i za dekana Bogoslovnog fakulteta. Godine 1881. papa Lav XIII. imenuje ga prvim  nadbiskupom vrhbosanskim  i metropolitom u Sarajevu. Stadler inicira gradnju katedrale Srca Isusova u Sarajevu, sjemeništa, kaptola i nadbiskupskog dvora, ženskog samostana i gimnazije u Travniku, te niza sirotišta. Utemeljitelj je Družbe sestara služavki Malog Isusa. Svojim radom od velike je pomoći kako u vjerskom, tako i  narodnom odgoju svih društvenih slojeva, ne samo u svojoj Nadbiskupiji, već i na čitavom hrvatskom govornom području. Pokretač je i urednik Glasnika svetog Josipa, službenog glasnika Vrhbosanske nadbiskupije Srca Isusovog (kasnije  revija Vrhbosna katoličkoj prosvjeti), Glasnika Presvetog Srca Isusova (danas Glasnik Srca Isusova i Marijina), časopisa Balkan jedinstvu i bratskoj slozi i političkog lista Hrvatski dnevnik.

DJELA:

- Kratka povijest ženske nadbiskupske ubožnice i Družbe služavki Maloga Isusa u Sarajevu, original se čuva u ASSMIS.
- Theologia fundamentalis: sv. 1.: Tractatus de vera religione, de vera Christi Ecclesia et de Rom. Pontifice, Ex Typographia Albrechtiana, Zagrabiae, 1880.
- Theologia fundamentalis: sv. 2.: Tractatus de traditione, Scriptura et analysi fidei complectens, Ex Typographia Spindleriana et Loeschneriana, Sarajevii, 1884.
- Ljubimo Gospodina našega Isusa Krista, Sina Boga živoga. Poučna i molitvena knjižica, 1. i 2. izd. 1887.; 3. izd., C K. Sveučilišna tiskara Styria, Graz, 1888.
- Ljubav k presvetom Srcu Isusovu: (molitvenik za prvi petak, prvu nedjelju, za članove Bratovštine Srca Isusova i za štovatelje Djeteta Isusa), Sarajevo, 1889.
- Utjeha žalosnih (molitvenik), Sarajevo, 1892.
- Život Gospodina našega Isusa Krista, HKD sv. Jeronima, Zagreb, 1895.; 1896.; 1987.
- Rajska vrata: poučna i molitvena knjiga, Naklada tiskare Antuna Scholza, Zagreb, 1898.
- Thron der Liebe: (molitvenik), Sarajevo, 1899. 
- Bratovština svetog groba (molitvenik), Sarajevo, 1902. 
- Filozofija, Nakladom Kaptola vrhbosanskog, Sarajevo, 1905. – 1915.
- Poslanica od 15. 10. 1915.
- Utemeljiteljeva pisma sestrama: na spomen 110. obljetnice Družbe u godini Velikog Jubileja i 2000. rođendana Gospodina našega Isusa Krista, priredile M. Dedić, A. Radan, Družba sestara Služavki Malog Isusa, Zagreb; Nadbiskupski ordinarijat vrhbosanski, Sarajevo, 2000.
- Pod zastavom Srca Isusova: (pastoralne poslanice svećenicima i puku), Sarajevo, 2001.
- Josip Stadler u središtu božanske ljubavi, priredila M. Dedić, Provincija Presvetog Srca Isusova i Marije Družbe sestara Služavki Maloga Isusa, Zagreb; Postulatura Sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera, Sarajevo, 2004.
- Opća metafisika ili ontologija, Naklada Breza, Zagreb, 2004.
- Euharistija - Bog s nama: euharistijska duhovnost sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, priredili I. Balukčić, A. Radan, s latinskog preveli citate M. M. Mandac, F. Veraja, Katolički tjednik, Sarajevo; Hrvatski katolički Radio, Zagreb, 2005.
- Križni put: s razmišljanjima sluge Božjeg Josipa Stadlera, Družbe sestara Služavki Malog Isusa, Provincija Presvetog srca Isusova i Marijina, Zagreb, 2012.

RUKOPISI:

- Crtice iz povijesti Družbe „Službenica Malog Isusa“ i zavoda sv. Ane u Splitu, referat prigodom 25. godišnjice zavoda sv. Ane, ASSMISP.
- Obrednik za zavjete sestara, ADSSMIZ.
- Pravila za služavke siromaha ili malenoga Isusa, ADSSMIZ.
- Redovnička pravila sv. Augustina kao temeljna pravila „Služavke Malenoga Isusa“, pod zaštitom sv. Josipa, ADSSMIZ.

SUAUTOR:

- Put u nebo: molitvenik za odraslu mladež, u suautorstvu s Andrijom Jagatićem, Tiskara Benzinger, Einsiedeln, 1887.
- Nad grobom trojice velikih hrvatskih biskupa, u suautorstvu s Ivanom Šarićem, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1921.

ZASTUPLJEN U:

- Gesammelte Reden gehalten in der I. Session des Bos.-Herc. Landtages, uebersetzt und herausgegeben von I. v. Dobržansky und M. Wendlenner, A. Their, Sarajevo, 1910.
- I. Evanđelist Šarić. Nad grobom trojice velikih hrvatskih biskupa, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1921.
- Hrvatski domoljub Josip Juraj Strossmayer: ogledi, priređivači S. Kaštela, M. Mađor, Đ. Vanđura, urednik I. Padovan, Obljetničke spomenice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, knj. 7, HAZU, Dom i svijet, Naklada Naprijed, Zagreb, 1995.
- Euharistija, Bog s nama: euharistijska duhovnost sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskog nadbiskupa, Katolički tjednik, Sarajevo; Hrvatski katolički radio, Zagreb, 2005.

ČLANCI:

- Nacrt psihologije od I. G. namienjen pučkim učiteljem, Hrvatski učitelj, 1, 1877., str. 363. – 365., 378. – 381.
- Kratko izkustveno dušoslovje, sastavio S. Basariček, Hrvatski učitelj, 1, 1878., str. 363. – 365., 378. – 381.
- Protugovor na odgovor g. Basarička, Hrvatski učitelj, 2, 1878., str. 219. – 220., 232. – 236.
- Nekoliko rieči ob „obrani Glaserove psihologije“, Hrvatski učitelj, 2, 1878., str. 120. – 122.
- Prinosak k naučanju dušoslovja, Hrvatski učitelj, br. 4, 1880., str. 225. – 226., 245. – 248., 261. – 262., 276. – 278., 293. – 295., 307. – 312., 342. – 343., 355. – 358., 374. – 379.; br. 5, 1881., str. 5. – 7., 21. – 24., 35. – 36., 50. – 54., 86. – 89., 99. – 103., 148. – 150., 261. – 263., 277. – 278.; br. 6, 1882., str. 53. – 56., 71. – 73., 85. – 89., 213. – 217., 232. – 235., 243. – 246., 264. – 265., 280. – 283., 296. – 299., 317. – 319., 328. – 331., 340. – 343.
- Stadler – Buconjić. Otvoreno pismo previet. gosp. Savi Kosanoviću, metropoliti grčko–iztočne crkve u Sarajevu, Katolički list, 38, 1883., str. 302. – 303.
- Poslovice: pučka mudrost, Danica. Koledar i ljetopis Društva Svetojeronimskoga za prostu godinu 1873., Društvo sv. Jeronima, Zagreb, 1972., str. 80. – 99.
- Mato Artuković. Pisma Josipa Stadlera Andriji Torquatu Brliću, ČSP, 31, 1999., 1, str. 153. – 181.

PRIJEVODI:

- F. Dupanloup. Kako valja navieštati riječ Božju propoviedju i katehezom.
- I. Balan. Katolička crkva i Slaveni u Bugarskoj, Srbiji, Bosni i Hercegovini...
- Logika, 1. dio: Dialektika; 2. dio: Kritika, vlast. nakl., Tiskom Karla Albrechta, Zagreb, 1871.
- Croicet. Pobožnost k Presvetom Srcu Isusa Krista, preveli Josip Stadler i Andrija Jagatić, Zagreb, 1. sv. 1883.; 2. sv. 1885.
- Vježbaj se u kršćanskoj savršenosti i krijeposti, preveli Josip Stadler i Andrija Jagatić, Zagreb, 1884.
- Sveto evangjelje po Mateju, preveo po Vulgati i protumačio po sv. otcih Josip Stadler, Sveto pismo Novoga zavjeta, knj. 1, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1895.
- Georg Heser. Život gospodina našega Isusa Krista: kako ga četiri evangjelista opisuju, preveo iz latinskoga jezika a dijelom popravio i popunio Josip Stadler, Pučka knjižnica izdavana Društvom svetojeronimskim, sv. 100; 102; 107, Zagreb, 1895. – 1897.
- Sveto pismo Novoga zavjeta, protumačio Josip Stadler, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1895. – 1907.
- Sveto evangjelje po Marku, preveo po Vulgati i protumačio po sv. otcih Josip Stadler, Sveto pismo Novoga zavjeta, knj. 2, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1896.
- Sveto evangjelje po Luki, preveo po Vulgati i protumačio po sv. otcih Josip Stadler, Sveto pismo Novoga zavjeta, knj. 3, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1899.
- Sveto evangjelje po Ivanu, preveo po Vulgati i protumačio po sv. otcih Josip Stadler, Sveto pismo Novoga zavjeta, knj. 4, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1902.
- Filosofija, sv. I: Logika, dio prvi: Dijalektika, Sarajevo 1904.
- Filosofija, sv. II: Logika, dio drugi: Kritika ili noetika, Sarajevo, 1905.
- Djela apostolska: od sv. Luke, prveo i protumačio Josip Stadler, Kaptol vrhbosanski, Sarajevo, 1907.
- Filosofija, sv. III: Opća metafisika ili ontologija, Sarajevo, 1907.
- Filosofija, sv. IV: Kosmologija, Sarajevo, 1909.
- Filosofija, sv. V: Psihologija, Sarajevo, 1910.
- Sveto evanđelje Gospodina našega Isusa Krista i Djela apostolska, najnoviji hrvatski prijevod s bilješkama, Naklada Kaptola Vrhbosanskoga, Sarajevo, 1912.
- Filosofija, sv. VI: Naravno bogoslovlje, Sarajevo, 1915.

PRIREDIO, UREDIO:

- Najljepši dan u životu: (molitvenik), priredili Josip Stadler i Andrija Agatić, Zagreb, 1883.
- Ljudevit Montfortski. Propovijedi o nauku kršćanskom, od o. Jeronima Filipovića, franjevca iz Rame u Bosni, 8 svezaka, Sarajevo, 1886. – 1894.
- Epitome rituum pro sollemnioribus diebus excerptorum, 1887.
- Manuale Ritualis, uredili Josip Stadler i Andrija Jagatić, 1887.
- Rituale, 1887.

Digitalizirana djela:


Opća metafisika ili ontologija (1907.)